1. ENERGIA NO RENOVABLE O CONVENCIONAL: Energia proporcionada per mitjans tradicionals amb recursos naturals que no es poden substituir quan s’han extret de la Terra com el carbó, el petroli, el gas natural, la fusta, l’urani, etc., que estan limitats a la Terra.

1.1. Combustibles fòssils: energia del carbó, gas natural i petroli (gasolina, gasoil, querosè...). Exemple: central tèrmica.

1.2. Nuclear: energia dels àtoms.

 1.2.1. Fusió: es produeix al Sol quan dos nuclis d'hidrogen xoquen per formar un nucli d’heli donant calor. No hi ha residus radioactius.

 1.2.2. Fisió: Es produeix en una planta nuclear on el nucli pesat d'urani es divideix donant calor. Hi ha residus radioactius. Exemple: central nuclear.

2. ENERGIA RENOVABLE O ALTERNATIVA: utilitza recursos naturals com la llum del sol, el vent, la pluja, les marees i la calor geotèrmica, que es reposen o substitueixen de forma natural.

2.1. Solar: energia del sol.

 2.1.1. Energia solar fotovoltaica: transforma l'energia solar en electricitat. Exemple: central fotovoltaica.

 2.1.2. Energia solar tèrmica: transforma l'energia solar en calor. Exemple: Sistema solar tèrmic.

2.2. Energia eòlica: energia del vent.

 2.2.1. Aero motors: del vent al moviment mecànic. Exemple: un molí de vent antic.

 2.2.2. "Aerogenerador" (aerogenerador): del vent a l'electricitat. Exemples: Aerogeneradors, accidents amb aerogeneradors, per què 3?

2.3. Hidràulica: energia dels rius i cascades

 2.3.1. Hydro-motor: del moviment de l'aigua al moviment mecànic. Exemple: un molí d'aigua antic.

 2.3.2. Generador hidroelèctric: del moviment de l'aigua a l'electricitat. Exemple: central hidroelèctrica.

2.4. Biomassa: a partir de residus orgànics. Exemple: conversió de biomassa en energia.

2.5. Geotèrmica: calor de l'interior de la Terra. Exemple: central elèctrica geotèrmica.

2.6. Oceanic: Energy from sea movement.

 2.6.1. Marea: de les marees causades pel sol i la lluna. Exemple: central de marea.

 2.6.2. Ones: convertim l'energia cinètica de les ones en electricitat. Exemple: Central elèctrica oceànica.

 

3. ELECTRICITAT: És una forma d’energia, no una font.

S'utilitza per transportar energia d'un lloc a un altre, de manera que es pot utilitzar energia en qualsevol lloc. Exemples: AC&DC, AC vs DC, motor de corrent continu, motor de corrent altern, alternador, etc.