Recordau:

  • Podeu repetir el formulari a fi de millorar la nota.
  • Desprès de la data límit, el formulari o la feina no seràn corregits, i la nota assignada serà zero.
  • És important dur un registre personal dels treballs presentats, amb l'objectiu de no haver de demanar al professor quins exercisis estàn pendents.
TEORIA  Data límit
2.03 Fonts d'energia (qüestionari) 24/5 
   
INFORMÀTICA Data límit

 LibreOffice resum:

  CALC (formulas)

  WRITER (Taula de continguts i estils)

  IMPRESS (diapositives amb texte i imatges)

  DRAW (objectes 3D, objectes 3D de revolució)

24/5 
 Scratch  
   
DIBUIX TÈCNIC   Data límit
   
TALLER  Data límit
 Construcció d'una estructura: pont 24/5 

  Prepara la documentació:

  • Esbós del projecte (dibuix tècnic) ... 1 pàgina
  • Descripció del projecte (WRITER) ... 1 pàgina
  • Llista de materials i estimació (CALC)... 1 pàgina
  • Conjunt d'eines (dibuix i noms) ... 1 pàgina
  • Dibuix del pont penjant en perspectiva cavallera 135º (DRAW) ... 1 pàgina

 

24/5