Recordau:

  • Podeu omplir el formulari moltes vegades, només es tindrà en compte la millor nota.
TEORIA  Data límit
2.01 Identificació del maquinari d'un ordinador 10/2/2019 
2.04 Identificació d'estructures  10/2/2019 
   
INFORMÀTICA Data límit

   CALC (pressupost i horari)

 

   WRITER (Taula de continguts)

 

   IMPRESS (presentació amb texte i imatges)

 

   DRAW (Objectes 3D, Objectes de revolució)

 
   
DIBUIX TÈCNIC    Veure figures  Data límit
 Figures I  
 Figures II  
 Figures III  
 Figures IV: ship  
 Figures V: M   
 Figures VI   
 Figures VII  
 Figures VIII  
   
TALLER  Data límit