Recordau:

  • Podeu repetir el formulari a fi de millorar la nota.
  • Desprès de la data límit, el formulari o la feina no seràn corregits, i la nota assignada serà zero.
  • És important dur un registre personal dels treballs presentats, amb l'objectiu de no haver de demanar al professor quins exercisis estàn pendents.
TEORIA  Data límit

2.02 Identificació d'eines de taller

 
   
INFORMÀTICA  

 

 
   
DIBUIX TÈCNIC  
0. Marges i caràtula  

1. Línies paral·leles   0º - 10mm

2. Línies paral·leles  90º - 15mm

 

3. Línies paral·leles  45º - 10mm

4. Línies paral·leles  60º - 8mm

 

5. Línies paral·leles  30º - 14mm

6. Línies paral·leles  135º - 12mm

 
7. Línies paral·leles  RESUM - Dibuixa els marges i la caràtula i divideix la fulla A4 en 6 parts. Repeteix els dibuixos 1 a 6 com a resum.  
   
TALLER